Enter a long URL to make tiny:

jueves, 14 de junio de 2007

Gilliam, Terry Gilliam


L'amic OUTRA-G m'informa que La Contra de La Vanguardia, edició impressa d'avui, la protagonitza el director de cine Terry Gilliam, que recentment ha estrenat al nostre país el seu darrer -i controvertit- film, 'Tideland', que ha rebut una desigual acollida de la crítica.

Gràcies, gràcies, gràcies!!! :-)

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació