Enter a long URL to make tiny:

viernes, 24 de agosto de 2007

La erótica del robot

ME ENCANTA. ¿No es irresistible?

[via Boing Boing]

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació