Enter a long URL to make tiny:

jueves, 13 de septiembre de 2007

Más de dos millones de artículos en la Wikipedia

La Wikipedia en inglés supera los dos millones de artículos [via Barrapunto].

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació