Enter a long URL to make tiny:

lunes, 22 de octubre de 2007

Ayuda de escritorio

[...Y entonces cuando termino lo cierro...]Qué grande...:D

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació