Enter a long URL to make tiny:

miércoles, 24 de octubre de 2007

Calor Glacial

¿ESTAFAS de Al Gore y Greenpeace sobre el "timo --y negocio-- del calentamiento Global"?

ACTUALIZACIÓN: 'El gran fraude del calentamiento global'

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació