Enter a long URL to make tiny:

jueves, 4 de octubre de 2007

Errores blaugrana en la Wikipedia

Y es que, al parecer, la 'foquinha' levanta ampollas...

[Vía Himajina]

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació