Enter a long URL to make tiny:

lunes, 29 de octubre de 2007

JMG: Supervising Editor @ PAJAMAS Media

Voldria fer pública la meva enhorabona a Josep Miquel Guardia (o José Miguel, indistintament*) per haver assolit, fa algunes setmanes, un nou càrrec (Editor supervisor) en l'estructura de l'equip de redacció de PAJAMAS Media. La feina ben feta té futur...

[*JMG dixit]

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació