Enter a long URL to make tiny:

lunes, 19 de noviembre de 2007

¿Localista o cosmopolita?

XAVIER SALA i MARTIN:

El President Montilla riñó un día a los catalanes porque, según él, perdíamos el tiempo en el debate identitario. Se equivocaba: el problema no es perder el tiempo en el debate identitario sino perder el tiempo con una identidad que nos perjudica, por más que esa identidad beneficie a los que viven de la conexión política. Todo el mundo tiene identidad. Todo el mundo necesita identidad. La pregunta realmente importante es: ¿qué tipo de identidad queremos para Catalunya? ¿Localista o cosmopolita?


Molta atenció al comentari de Vélez Mostar:

Llàstima d'article. Al meu entendre, el darrer paràgraf, com els post-scripta dels missatges xifrats entre espies ("Aquesta nota s'autodestruirà en…"), és una agressió contra la resta del text. Fins aleshores, i sense donar noms, sembla que l'article descrigui al detall l'actual Catalunya meliquista: el CAC encarregat de definir el nostre "horitzó simbòlic", la Generalitat convertida en administració omniscient, els grups financers i els partits polítics que com a màxima aspiració tenen els bons tractes amb l'administració, un Estatut que serveix per reforçar aquesta esclerosi, etc. Doncs bé, fet aquest inventari demolidor dels nostres vicis actuals, en Sala i Martín conclou dient que el problema és d'enfoc identitari, com si hagués estat "Espanya" com a identitat qui ens hagués imposat el CAC i el Patatut. Brillant, tu!

Una llàstima, en Sala i Martín. Pareix un article descarnadíssim, brutal contra Catalunya-com-a ideologia, i cap a la fi s'adona que potser molestarà els seus amics nacionalistes, que la seva plaça com a "pundit" del nacional-liberalisme pot quedar en perill… Localista Sala i Martín!


[Vía Nihil Obstat]

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació