Enter a long URL to make tiny:

lunes, 26 de noviembre de 2007

Mapa d'Internet

Llegeixo al Blog de la Núria Masdéu:

Chris Harrison ha creat uns mapes d'internet que mostren com les ciutats del món estan interconnectades (per configuració de router, no físicament). Explica que, en total, hi ha 89.344 connexions, que no vol dir ús (per exemple, és probable que a l'Àfrica se'n faci molt més ús que no pas que tingui connexions -potser s'utilitzen més els ciber).


La intensitat reflecteix el número de connexions entre dos punts.A la imatge, es pot apreciar una radiografia de les connexions a Europa.

ACTUALITZACIÓ: La complexitat d'Internet vista per Chris Harrison.

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació