Enter a long URL to make tiny:

viernes, 2 de noviembre de 2007

Theo van Gogh: In memoriam

No hi pot haver millor homenatge a la memòria del realitzador de cinema holandès Theo van Gogh que difondre el documental "Submission" pel qual va ser brutalment --i incomprensiblement-- assasinat a Amsterdam. Avui, 2 de novembre de 2007, fa tres anys...


Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació