Enter a long URL to make tiny:

martes, 13 de noviembre de 2007

Vamos por partes

PARTE 1 de la parte contratante:


PARTE 2 de la parte contratante (la parte contratada):
[Vía Alt1040]

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació