Enter a long URL to make tiny:

martes, 4 de diciembre de 2007

El odio de la izquierda

El món no odia als americans, ni detesta els Estats Units. Pensar el contrari és una creença incerta. Si més no, dir que el món odia als EEUU és una afirmació inexacta.

Així ho expressa el comentarista radiofònic, comunicador i articulista Dennis Prager, en la seva columna periòdica.

[Vía Nihil Obstat]

ACTUALITZACIÓ: El 71% dels afganesos dónen suport a les tropes nord-americanes

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació