Enter a long URL to make tiny:

jueves, 27 de diciembre de 2007

Preocupacions dels catalans

Insatisfacció política i principals preocupacions dels catalans [PDF], segons el nou Estudi del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO):


1. Habitatge 34,5%
2. Infrastructures 24,2%
3. Immigració 22,3%
4. Atur 16,5%
5. Insatisfacció política 13,2%
6. Inseguretat 11,3%
7. Economia 10,1%
8. Educació 8,3%
9. Benestar 8,1%
10. Catalunya-Espanya 7,7%
11. Sanitat 7,6%
12. Salaris 6,8%
13. Sistema finançament 4,6%
14. Serveis 4,0%
15. Crisi identitat 3,5%
16. Incivisme 2,5%
17. Pressió fiscal 2,3%
18. Altres 6,1%
Cap problema 3,0%
No ho sap 6,8%
No contesta 1,5%

[Vía Diari del Votant Anònim]

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació