Enter a long URL to make tiny:

viernes, 25 de enero de 2008

Cuando Windows acierta


Y es que, cuando Windows acierta, no queda otra que admitirlo...

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació