Enter a long URL to make tiny:

lunes, 7 de enero de 2008

Digitalitzar-se

l'E-Media Tidbits del Poynter Online que Howard Owen ha llançat un concurs per a periodistes que no s'han digitalitzat, o el que ve a ser el mateix, només utilitzen el correu electrònic i reben algun butlletí electrònic de tant en tant... (Llegir més)

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació