Enter a long URL to make tiny:

lunes, 14 de enero de 2008

El biberón de los adultos

JE...que diría Barcepundit. Pero un 'JE' mayúsculo, oiga.

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació