Enter a long URL to make tiny:

miércoles, 23 de enero de 2008

I want more porn

Vamos, todos juntos “I want more porn!”:(Y mi ración diaria de 'Spam', mis pop-ups...)

[Vía Pixel y Dixel]

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació