Enter a long URL to make tiny:

miércoles, 2 de enero de 2008

Nace YouAre

Twitter + Tumblr + LinkedIn + Del.icio.us + Ingrediente secreto = YouAre ('tumblelogging' español).

[Vía Periodistas 21]

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació