Enter a long URL to make tiny:

jueves, 17 de enero de 2008

Quo vadis, Google?

Primero, filtras aquellos sitios que, según las leyes de UN país arbitrario, no te gustan. (Sigue... )

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació