Enter a long URL to make tiny:

sábado, 8 de marzo de 2008

No al bipartidisme

És de sentit comú.

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació