Enter a long URL to make tiny:

viernes, 7 de marzo de 2008

'Pixing'

Que NO 'phishing'. Y es que el ínclito Ajuntament del PSC (porque, después de treinta años consecutivos haciendo lo que les ha dado la real gana, ya es casi como de su propiedad) no aprende...o no quieren aprender. O aprenden sólo lo que les conviene aprender (a imponer sanciones a todas luces injustas, desmedidas, exentas de una mínima coherencia administrativa.

[NOTA del autor per als catalans que vulguin obrir els ulls] ->>

Però votem, votem als sociates també per recolzar 'Z', el Monti, i la vella glòria del passat socialista que és l'insigne ex-Presidente González...perque, tingues molt present que si tu no vas, "ells tornen". Que ve el llop!

Pd. I després ens queixem...Així ens va!

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació