Enter a long URL to make tiny:

viernes, 4 de enero de 2008

Infidelidad en el aire

Una periodista china airea la infidelidad de su marido, en televisión. Y en la red de redes (Tudou, YouTube, etc...)

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació