Enter a long URL to make tiny:

sábado, 19 de enero de 2008

A propósito del B&B

Brillante artículo de hace un año, por Enric Sierra, plenamente vigente a día de hoy.

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació