Enter a long URL to make tiny:

sábado, 28 de marzo de 2009

El recetario de Pepe Cervera

La revista Quo traslada su oferta culinaria a Internet, y lo hace vía YouTube (canal de TV de Quocina "espacializada").

Un ejemplo de plato especial: Sandwich "a la plancha" (en el sentido literal del término). 

Chef: Pepe Cervera (PerogrulloQuocina salvaje)

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació