Enter a long URL to make tiny:

miércoles, 12 de diciembre de 2007

Líderes de audiencia

La Vanguardia digital VS El Periódico 'on line'.

O lo que es lo mismo, La Vanguardia.es versus El Periódico.com

Siempre líderes. ¡Enhorabuena!

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home

Your email address:


Powered by FeedBlitzTop Blogs España (¡y a mucha honra, oiga!)
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació